Giao tiếp & ứng xử

“Ba tách trà” trong văn hoá ngoại giao

Văn hoá thưởng trà

Theo nhà Trung Quốc học người Úc David Thomas, chìa khóa để làm ăn thành công với người Hoa chính là… uống trà! Chính xác hơn là 3 tách trà. Họ thích tìm hiểu đối tác làm ăn. Điều đó rất quan trọng. Họ phải hiểu và thích những giá …

Read More »

Văn hoá ứng xử của người Nhật

Văn hoá ứng xử của người Nhật

Vươn khơi: Người Nhật là một dân tộc có văn hóa đặc sắc, được thể hiện rõ trong cách họ ứng xử cả trong môi trường công sở và trong xã hội hàng ngày. Văn hoá ứng xử này không chỉ đánh dấu sự tôn trọng đối với người khác …

Read More »

Người giả tạo

Nhận biết người giả tạo

Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta thường gặp phải những người giả tạo – những người có khả năng giấu kín chân tình thật của mình và tạo ra một bề ngoài mà khó ai có thể đoán biết. Những người giả tạo này có thể tồn tại ở …

Read More »

Kỹ năng lắng nghe hiệu quả

Related image

Kĩ năng lắng nghe hiệu quả trong giao tiếp 1. KĨ NĂNG LẮNG NGHE 1.1 Kĩ năng lắng nghe là gì? Những gì bạn nghe được từ cuộc sống được gọi là nghe thấy. Nghe thấy là quá trình sóng âm đập vào màng nhĩ và chuyển lên não. Nhưng …

Read More »

Kỹ năng giải quyết khiếu nại của khách hàng

Bạn đã gặp những tình huống khách hàng khó chịu và giận dữ với dịch vụ mà họ nhận được và yêu cầu giải thích, xin lỗi, hoặc đền bù cho họ bao nhiêu lần rồi? Khách hàng khiếu nại là chuyện doanh nghiệp nào cũng phải trải qua. Giải …

Read More »